Opleidingen

Nieuws

Ontdek het laatste nieuws en updates over de elektrotechnische sector in België dankzij ELOYA. Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, regelgeving en innovaties in onze sector.

Nieuws in de kijker

Publicatiedatum:

04/07/2024

Elektronische facturatie: Een imminente verandering

De overgang naar verplichte elektronische facturatie komt eraan. Maar voor wie geldt dit en welke transacties zijn betrokken? Hier is een overzicht van de nieuwe verplichtingen en de aankomende veranderingen.

Publicatiedatum:

05/06/2024

Gids: bewaartermijn van uw documenten

Het bewaren van documenten, zowel digitaal als op papier, kan verwarrend zijn. Dit nieuwsartikel biedt duidelijkheid over de bewaartermijnen. Het is essentieel om te weten hoe lang bepaalde documenten moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast helpt een goed georganiseerd archiefsysteem bij het gemakkelijk terugvinden van benodigde informatie en het voorkomen van juridische problemen.

Publicatiedatum:

30/05/2024

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken.

Bij Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 26 april 2024) zijn de maximumbedragen van de erkenningsklassen aanzienlijk opgetrokken. 

Publicatiedatum:

29/04/2024

Exclusieve partneracties als lid van ELOYA

Dankzij onze strategische partnerschappen bieden wij onze leden een exclusieve toegang tot essentiële tools, bronnen en diensten. Deze samenwerkingen stellen jullie in staat te genieten van exclusieve kortingen, gespecialiseerde trainingen en hoogwaardige technische ondersteuning, waardoor hun concurrentievermogen en efficiëntie op de markt worden versterkt.

Publicatiedatum:

15/03/2024

E-invoicing – Wat verandert vanaf 1 januari 2026

Wist u dat vanaf 1 januari 2026 de Belgische overheid e-invoicing verplicht stelt voor transacties tussen B2B’s? En wist u ook dat de wet die elektronische facturering tussen Belgische bedrijven verplicht heeft, is gepubliceerd! Een belastingaftrek van 120% heeft tot doel de hieraan verbonden kosten te verzachten.

Nieuws

Publicatiedatum:

06/04/2022

Ga veilig aan de slag met veiligheidsinstructiekaarten

Een veiligheidsinstructiekaart kun je beschouwen als een beknopte handleiding om een specifiek arbeidsmiddel veilig te gebruiken en correct te onderhouden.

Publicatiedatum:

06/04/2022

De belangrijkste uitrusting voor de persoonlijke bescherming van een elektricien

In onze sector moet veiligheid altijd een prioriteit zijn. Als werkgever ben je verplicht om risico’s op te sporen en preventiemaatregelen te nemen om de kans op ongevallen te minimaliseren. Maar je bent ook verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis te voorzien als deze maatregelen niet voldoende zijn.

Publicatiedatum:

05/04/2022

Waarom een risicoanalyse een cruciaal onderdeel is voor jouw onderneming

Waarom een risicoanalyse zo belangrijk is? Het voorkomt ongevallen! Wist je dat het opstellen van een risicoanalyse ook verplicht is voor elke onderneming? Geen nood, ELOYA kan je helpen bij het opstellen van een grondige risicoanalyse.

Publicatiedatum:

08/12/2021

Algemene voorwaarden – bescherm uw klant en uzelf

De algemene voorwaarden bij een contract zorgen voor duidelijkheid rond leveringstermijnen, prijzen, betalingen, waarborgen, annulering, rechten, enz.

Publicatiedatum:

19/11/2021

AREI – het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, of AREI, bevat de wettelijke voorschriften waaraan elektrische installaties moeten voldoen.

Publicatiedatum:

22/10/2021

3 tips om succesvol te ondernemen in de elektriciteitssector

“Hoe moet ik succesvol ondernemen?”, een vraag die elke ondernemer zich wel ooit heeft gesteld. ELOYA streeft ernaar om van uw ondernemersverhaal een succes te maken met een handvol praktische tips. Deze tips vormen geen vaste leidraad, maar ze helpen u op weg om gemakkelijker te ondernemen.

Vijf voordelen van ELOYA