Opleidingen

Waarom wij inzetten op duurzaamheid

Duurzaamheid is een evidentie. Eén van de grote problemen van onze tijd is het gebruik van energie, en we moeten ervoor zorgen dat dit op een duurzame manier gebeurt. Daarom willen wij als sectorfederatie onze leden helpen om ook duurzamer te worden. Duurzaamheid gaat over veel verschillende dingen, zoals het klimaat, sociale kwesties en goed bestuur.

Als ELOYA is het altijd onze taak geweest om onze leden te helpen met goed bestuur en goede praktijken. Duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Onze CO₂-reductie strategie

Samen met The Ecological Entrepreneur hebben we gekeken naar onze eigen CO₂-uitstoot als organisatie. In 2021 hebben we in totaal 159 ton CO₂ uitgestoten, over Scope 1 – 2 – 3 samen.   

De vraag werd al snel: “Hoe evolueer je van 159 ton CO₂ naar net zero of CO₂-negatief?”  

Ons doel is om onze historische schade te herstellen door onze klimaatimpact van de afgelopen 90 jaar geleidelijk aan te verminderen. Daarom hebben we een gedetailleerd plan gemaakt. 

  • Beleid
  • Reductie
  • Compensatie

 

We richten ons op twee sporen: onze dagelijkse activiteiten en onze klantactiviteiten. Bij onze dagelijkse activiteiten kijken we naar ons energieverbruik, aankopen en leveranciers. Bij onze klantactiviteiten letten we op mobiliteit en het verminderen van verspilling. 

Ons beleid & aanpak

Voor onze dagelijkse activiteiten hebben we al een aantal stappen gezet:

  • We zijn verhuisd naar een nieuwe, energiezuinige locatie in Sint-Pieters-Leeuw, waardoor ons energieverbruik is gehalveerd.
  • We gebruiken nu Robinetto kraanwater.
  • We zijn bezig met het aanleggen van een groendak op ons kantoorgebouw.

Beleid

We hebben een intern beleid ontwikkeld voor onze leveranciers en aankopen, dat we meenemen bij alles wat we aanschaffen, evenementen organiseren, enzovoort.

We delen dit beleid ook met onze leden, zodat zij hun eigen aankoop- en leveranciersbeleid kunnen verduurzamen.

Compensatie

We werken samen met verschillende partners, zoals Claire & Go Forest, om jaarlijks bomen te planten en CO₂ te compenseren.

Met Go Forest hebben we al 1000 bomen geplant. En met Claire hebben we afgesproken om de komende 3 jaar 30 ton CO₂ per jaar te compenseren, lokaal in België.

Vijf voordelen van ELOYA