Opleidingen

Opleidingen

Ontdek hieronder alle opleidingen van ELOYA. Dankzij onze opleidingen ontwikkelt u uw vaardigheden en kennis als elektricien.

Opleidingen in de kijker

ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

VCA basis – vrijdag 6 september 2024

De opleiding VCA Basis is een essentiële inleiding tot de principes van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waar VCA- certificering vereist is. De opleiding behandelt de basisaspecten van veilig werken, inclusief het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het voorkomen van ongevallen en het reageren op noodsituaties. Met realistische scenario’s en praktische oefeningen zullen de deelnemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn om veilig te werken.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

VCA vol – donderdag 19 september 2024

De VCA Vol-training gaat verder dan de basisopleiding en biedt een diepgaande verkenning van regelgeving en best practices op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ideaal voor managers, supervisors en veiligheidsprofessionals, behandelt deze training geavanceerde onderwerpen zoals risicobeheer, veiligheidsaudit en leiderschap in veiligheid. Dankzij gedetailleerde casestudies en interactieve workshops zullen de deelnemers bereid zijn om een sterke veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen en te handhaven.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Veilig werken op hoogte – dinsdag 24 september 2024

Werken op hoogte brengt unieke risico’s met zich mee en vereist gespecialiseerde training. Onze cursus “Veilig werken op hoogte” behandelt alles, van risicobeoordeling tot het correct gebruik van harnassen en veiligheidsuitrusting. De deelnemers leren de geldende voorschriften, valpreventietechnieken, en hoe te reageren bij een incident. Met hoogtesimulaties en praktische oefeningen biedt deze training een solide voorbereiding om met vertrouwen en bekwaamheid op hoogte te werken.

Al onze opleidingen

juli 2024
madiwodovrzazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

BA4 – dinsdag 3 september 2024

De BA4-training is specifiek ontworpen voor personen die indirect in contact komen met elektrische werkzaamheden, zoals bedieners en gebruikers van elektrische apparatuur. Het biedt een duidelijk inzicht in de gevaren die gepaard gaan met elektriciteit en de te nemen preventieve maatregelen. De deelnemers leren elektrische risico’s te identificeren, de geldende voorschriften te begrijpen en goede praktijken toe te passen om een veilig gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. De training wordt verrijkt met casestudies en praktische oefeningen voor concrete toepassing op het terrein.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

VCA basis – vrijdag 6 september 2024

De opleiding VCA Basis is een essentiële inleiding tot de principes van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waar VCA- certificering vereist is. De opleiding behandelt de basisaspecten van veilig werken, inclusief het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het voorkomen van ongevallen en het reageren op noodsituaties. Met realistische scenario’s en praktische oefeningen zullen de deelnemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn om veilig te werken.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Infoavond e-mobility MENNEKES – donderdag 12 september 2024

Wie elektrisch rijden overweegt, moet ook het opladen in gedachte houden. De aankoop van een elektrische wagen impliceert immers de nood aan een veilige en intelligente laadoplossing. Met haar uitgebreide gamma wandlaadstations en laadzuilen biedt MENNEKES e-Mobility de ideale laadoplossingen, zowel voor residentiële als voor publieke toepassingen.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

BA5-maandag 16 september 2024

Samen met het opmaken van een risicoanalyse van de elektrische installatie en de omgeving, is het verplicht de werknemers op te leiden inzake elektrische risico’s. Deze opleiding wordt voorzien voor de vakbekwame medewerkers.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

VCA vol – donderdag 19 september 2024

De VCA Vol-training gaat verder dan de basisopleiding en biedt een diepgaande verkenning van regelgeving en best practices op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ideaal voor managers, supervisors en veiligheidsprofessionals, behandelt deze training geavanceerde onderwerpen zoals risicobeheer, veiligheidsaudit en leiderschap in veiligheid. Dankzij gedetailleerde casestudies en interactieve workshops zullen de deelnemers bereid zijn om een sterke veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen en te handhaven.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Veilig werken op hoogte – dinsdag 24 september 2024

Werken op hoogte brengt unieke risico’s met zich mee en vereist gespecialiseerde training. Onze cursus “Veilig werken op hoogte” behandelt alles, van risicobeoordeling tot het correct gebruik van harnassen en veiligheidsuitrusting. De deelnemers leren de geldende voorschriften, valpreventietechnieken, en hoe te reageren bij een incident. Met hoogtesimulaties en praktische oefeningen biedt deze training een solide voorbereiding om met vertrouwen en bekwaamheid op hoogte te werken.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Basisveiligheid SECT – 1 oktober 2024

Voor wie ? De verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouw is sinds 15 april 2023 breder van toepassing. Iedereen die manuele arbeid verricht die bijdraagt tot de realisatie van een bouwwerf moet aan de verplichting voldoen. Dus ook (buitenlandse) zelfstandigen, zaakvoerders en werknemers uit andere Paritaire Comités. De zelfstandigen en werknemers die al werkten op 15 april 2023 en geen vrijstelling hebben door 5 jaar beroepservaring of een eerdere opleiding of geldig attest, hebben nog 1 jaar de tijd, m.n. tot 15 april 2024, om zich in regel te stellen. Wie na 15 april 2023 pas voor de eerste keer op een bouwplaats werkt, moet zich binnen de maand bijscholen. Wat ? Een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s waarmee ze te maken kunnen krijgen op een bouwplaats, ongeacht of die risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

EHBO EHBB – maandag 7 oktober 2024

De opleiding is opgevat dat alle “algemene” risico’s aan bod komen maar tevens worden ongevallen uit het dagelijks leven besproken. Ook de risico’s binnen een bedrijf worden uitvoerig behandeld. Onze instructeurs staan in het dagelijks leven met beide voeten in de praktijk als vrijwillig ambulancier of verpleegkundige wat resulteert in heel wat praktische tips en tricks.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

BA5-donderdag 17 oktober 2024

Samen met het opmaken van een risicoanalyse van de elektrische installatie en de omgeving, is het verplicht de werknemers op te leiden inzake elektrische risico’s. Deze opleiding wordt voorzien voor de vakbekwame medewerkers.

Opleidingstypes

BA4

De opleiding BA4 is specifiek ontworpen voor personen die indirect in contact komen met elektrische werkzaamheden, zoals bedieners en gebruikers van elektrische apparatuur. Het biedt een duidelijk inzicht in de gevaren die gepaard gaan met elektriciteit en de te nemen preventieve maatregelen. De deelnemers leren elektrische risico’s te identificeren, de geldende voorschriften te begrijpen en goede praktijken toe te passen om een veilig gebruik van elektrische apparatuur te waarborgen. De opleiding wordt verrijkt met casestudies en praktische oefeningen voor concrete toepassing op het terrein.

BA5

De opleiding BA5 is bedoeld voor professionals die direct met elektriciteit werken, zoals elektriciens en technici. Deze diepgaande cursus bestrijkt alles, van het begrijpen van fundamentele elektrische concepten tot geavanceerde veiligheidsprocedures. De deelnemers leren veilig werken met elektrische systemen, de huidige normen begrijpen, en veilige werkmethoden implementeren. Praktijksessies en live demonstraties versterken de theorie, waardoor deze opleiding essentieel is voor diegenen die willen uitblinken in het elektrische vakgebied. 

VCA Basis

De opleiding VCA Basis is een essentiële inleiding tot de principes van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waar VCA- certificering vereist is. De opleiding behandelt de basisaspecten van veilig werken, inclusief het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het voorkomen van ongevallen en het reageren op noodsituaties. Met realistische scenario’s en praktische oefeningen zullen de deelnemers de vaardigheden verwerven die nodig zijn om veilig te werken. 

VCA Vol

De opleiding VCA Vol gaat verder dan de basisopleiding en biedt een diepgaande verkenning van regelgeving en best practices op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ideaal voor managers, supervisors en veiligheidsprofessionals, behandelt deze opleiding geavanceerde onderwerpen zoals risicobeheer, veiligheidsaudit en leiderschap in veiligheid. Dankzij gedetailleerde casestudies en interactieve workshops zullen de deelnemers bereid zijn om een sterke veiligheidscultuur binnen hun organisatie te bevorderen en te handhaven.

EHBO

Onze opleiding EHBO is niet zomaar een theoretische opleiding; het is een interactief programma dat u voorbereidt om effectief te handelen in geval van een medische noodsituatie. Ervaren professionals leiden de deelnemers door essentiële eerstehulptechnieken, waaronder reanimatie, bloedingscontrole, en het behandelen van brandwonden. Realistische simulaties en praktische oefeningen garanderen dat de geleerde vaardigheden worden vastgehouden en toepasbaar zijn in het echte leven. Deze opleiding is van vitaal belang voor iedereen die een competente eerstehulpverlener wil zijn.

EHBB

De opleiding in brandbestrijding biedt een diepgaand begrip van brandpreventie en -bestrijding. De deelnemers leren brandrisico’s identificeren, brandblussers correct gebruiken en effectieve evacuatieprocedures volgen. De praktijksessies bevatten brandbestrijdingsoefeningen met echte apparatuur, waardoor een meeslepende leerervaring ontstaat. Deze opleiding is essentieel voor veiligheidsverantwoordelijken en iedereen die zijn werkplek wil beschermen tegen de gevaren van brand.

EHBO Basis

Onze verkorte opleiding EHBO, met een duur van 4 uur, behandelt enkel de essentie van de eerstehulpverlening. Deze is ontworpen voor degenen die snel inzicht nodig hebben in de technieken voor eerste interventie, evenals voor degenen die hun kennis over eerstehulpverlening willen opfrissen. Onder begeleiding van ervaren professionals zullen de deelnemers leren met vertrouwen te reageren tijdens een medisch noodgeval. Deze opleiding is ideaal voor degenen die hun personeel willen uitrusten met de essentiële vaardigheden van eerstehulpverlening zonder de behoefte aan een volledige en diepgaande opleiding. 

Veilig Werken Op Hoogte

Werken op hoogte brengt unieke risico’s met zich mee en vereist gespecialiseerde opleiding. Onze opleiding Veilig Werken Op Hoogte behandelt alles, van risicobeoordeling tot het correct gebruik van harnassen en veiligheidsuitrusting. De deelnemers leren de geldende voorschriften, valpreventietechnieken, en hoe te reageren bij een incident. Met hoogtesimulaties en praktische oefeningen biedt deze opleiding een solide voorbereiding om met vertrouwen en bekwaamheid op hoogte te werken.

Basisveiligheid

De opleiding basisveiligheid heeft als doel de werknemers bewust te maken van de risico’s die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats. De opleiding moet minimum 8 uur duren.

AREI

De opleiding AREI – Huishoudelijke elektrische installaties behandelt recente wijzigingen in de Belgische regelgeving voor elektrische installaties, met de nadruk op veiligheidsmaatregelen voor het opladen van elektrische voertuigen en updates van de regelgeving voor huishoudelijke installaties, inclusies definities, symbolen en beschermingsmaatregelen.

Succesvol Ondernemen

Bent u als elektricien veel met administratie bezig? Ziet u soms het bos door de bomen niet meer? Heeft u de indruk dat u van hier naar daar loopt en niet alles rond krijgt? Schrikt de administratie u ook af? We helpen u graag om een stap achteruit te doen en de pijnpunten te definiëren. Samen bepalen we de valkuilen. We bespreken ook hoe u efficiënter en klantgerichter kunt werken en meer gedaan krijgt op dezelfde tijd.

Laadpalen

ELOYA organiseert opleidingen laadpalen samen met onze partners om onze leden meer informatie te geven over verschillende laadpaalsystemen.

Vijf voordelen van ELOYA