Opleidingen

ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

EHBO EHBB – maandag 7 oktober 2024

Beschrijving

De opleiding is opgevat dat alle “algemene” risico’s aan bod komen maar tevens worden ongevallen uit het dagelijks leven besproken. Ook de risico’s binnen een bedrijf worden uitvoerig behandeld. Onze instructeurs staan in het dagelijks leven met beide voeten in de praktijk als vrijwillig ambulancier of verpleegkundige wat resulteert in heel wat praktische tips en tricks.

 

Inhoudstafel

Problemen met het ademhalingsstelsel

(verstrikking, verdrinking,

hyperventilatie, astma, vergiftiging)

Problemen met de bloedsomloop &

hartfunctie (hartproblemen, bloedingen,

uitwendige en inwendige bloedingen,

verbanden, reanimatie

Gebruik AED en hulpmidelen

Stabiele zijligging

Letsels aan de huid & verzorging

(snijwonden, schaafwonden,

brandwonden, insectenbeten,

amputatie,…)

Problemen met het beweginsstelsel

(breuken, verstuikingen, wervelletsel,…)

Problemen zenuwstelsel (flauwte, shock,

epilepsie,..)

Werkgerelateerde risicos (elektrocutie,

oogletsels, vergiftiging,…)

Vraag en antwoord op basis van de

risicos

Praktische informatie

Schrijf u in voor deze opleiding

EHBO EHBB – maandag 7 oktober 2024

Meer opleidingen

ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Infoavond e-mobility MENNEKES – donderdag 12 september 2024

Wie elektrisch rijden overweegt, moet ook het opladen in gedachte houden. De aankoop van een elektrische wagen impliceert immers de nood aan een veilige en intelligente laadoplossing. Met haar uitgebreide gamma wandlaadstations en laadzuilen biedt MENNEKES e-Mobility de ideale laadoplossingen, zowel voor residentiële als voor publieke toepassingen.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Basisveiligheid SECT – dinsdag 17 december 2024

Voor wie ? De verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouw is sinds 15 april 2023 breder van toepassing. Iedereen die manuele arbeid verricht die bijdraagt tot de realisatie van een bouwwerf moet aan de verplichting voldoen. Dus ook (buitenlandse) zelfstandigen, zaakvoerders en werknemers uit andere Paritaire Comités. De zelfstandigen en werknemers die al werkten op 15 april 2023 en geen vrijstelling hebben door 5 jaar beroepservaring of een eerdere opleiding of geldig attest, hebben nog 1 jaar de tijd, m.n. tot 15 april 2024, om zich in regel te stellen. Wie na 15 april 2023 pas voor de eerste keer op een bouwplaats werkt, moet zich binnen de maand bijscholen. Wat ? Een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s waarmee ze te maken kunnen krijgen op een bouwplaats, ongeacht of die risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.
ELOYA – Bergensesteenweg 797, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Basisveiligheid SECT – 1 oktober 2024

Voor wie ? De verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouw is sinds 15 april 2023 breder van toepassing. Iedereen die manuele arbeid verricht die bijdraagt tot de realisatie van een bouwwerf moet aan de verplichting voldoen. Dus ook (buitenlandse) zelfstandigen, zaakvoerders en werknemers uit andere Paritaire Comités. De zelfstandigen en werknemers die al werkten op 15 april 2023 en geen vrijstelling hebben door 5 jaar beroepservaring of een eerdere opleiding of geldig attest, hebben nog 1 jaar de tijd, m.n. tot 15 april 2024, om zich in regel te stellen. Wie na 15 april 2023 pas voor de eerste keer op een bouwplaats werkt, moet zich binnen de maand bijscholen. Wat ? Een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s waarmee ze te maken kunnen krijgen op een bouwplaats, ongeacht of die risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.

Ontwikkel uw vaardigheden dankzij

ons ruim aanbod van opleidingen

Vijf voordelen van ELOYA