Opleidingen

Wat is een indienststellingsverslag?

Een indienststellingsverslag, of kortweg IDV, bevestigt dat een arbeidsmiddel, machine of installatie voldoet aan de veiligheids- en hygiënemaatregelen die momenteel van toepassing zijn.

Bovendien wordt het indienststellingsverslag altijd opgemaakt door de interne preventieadviseur. Het is dus aan de interne preventieadviseur om correct aan te geven of een arbeidsmiddel voldoet aan alle eisen en normen rond veiligheid, hygiëne en gezondheid. Verder moet hij ook controleren of het arbeidsmiddel voldoet aan de voorwaarden die bij de bestelling werden gesteld.

Daarnaast moet het verslag niet alleen opgesteld worden voor het eerste gebruik van het arbeidsmiddel, maar ook als het arbeidsmiddel opnieuw in gebruik wordt genomen.

Werkgevers moeten steeds in het bezit zijn van een indienststellingsverslag van alle actieve arbeidsmiddelen. Ook moeten ze kunnen aantonen dat de vaststellingen en aanbevolen veiligheids- en hygiënemaatregelen binnen het verslag zijn uitgevoerd en worden nageleefd.

Welke elementen bevat een indienststellingsverslag?

Beknopte informatie arbeidsmiddel

Ten eerste bevat een indienststellingsverslag een kort overzicht van de te inspecteren arbeidsmiddel zoals het bouwjaar, merk, type arbeidsmiddel, datum 1ste gebruik, enz.

Analyse veiligheidsaspecten

Ten tweede moeten verschillende veiligheidsaspecten geanalyseerd worden door de interne preventieadviseur:

– Aanwezigheid CE-keuring
– Conform het AREI
– Conform de Codex / het ARAB
– Stabiele opstelling
– Bekabeling veilig weggewerkt
– Plan van onderhoud
– …

Hierbij moet de interne preventieadviseur aangeven of deze aspecten aanwezig zijn of niet van toepassing zijn voor het arbeidsmiddel.

Binnen het indienststellingsverslag is dit een checklist die garanderen dat alle aspecten zijn gecontroleerd. Als een bepaald veiligheidsaspect niet in orde is, dan moet de interne preventieadviseur duidelijk aangeven wat er niet klopt en bijkomende uitleg voorzien.

Inschattingsfactoren risicoanalyse

Ten derde worden de inschattingsfactoren van mogelijke gevaren ingedeeld in drie categorieën:

1 – Waarschijnlijkheid
2 – Blootstelling
3 – Effect

Op basis van deze categorieën wordt er een score gegeven aan een mogelijk risico: zeer klein, klein, groot en zeer groot. Hoe hoger het risico, hoe hoger de prioriteit.

Risicoanalyse

Ten vierde moet een indienststellingsverslag ook een risicoanalyse bevatten die de grootte van elk specifiek risico weergeeft. Voorbeeld van risico’s zijn wegvliegende delen, brandwonden, snijwonden, stof enz.

Binnen de risicoanalyse moet de risico duidelijk omschreven zijn met een bijhorend preventiemaatregel om de risico op een ongeval te minimaliseren. Aansluitend is er ook een tabel van persoonlijke beschermingsmiddelen die wel of niet gedragen moeten worden.

Advies & bekrachtiging

Ten slotte moeten de interne preventieadviseur en comités voor preventie en bescherming op het werk aangeven of het indienststellingsverslag met de opgestelde preventiemaatregelen gunstig zijn of niet. Beide partijen kunnen ook aangeven dat het arbeidsmiddel enkel gebruikt wordt onder bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk beslist de werkgever of het arbeidsmiddel in dienst wordt genomen of niet.

Is een indienststellingsverslag noodzakelijk bij een arbeidsmiddel met een CE-keuring?

Ongeacht of een arbeidsmiddel een CE-keuring heeft of niet, moet een arbeidsmiddel beschikken over een indienststellingsverslag voor het effectief gebruikt kan worden.

De CE-keuring is alleen geldig voor intrinsieke eigenschappen van het arbeidsmiddel. Het indienststellingsverslag toont aan of er veiligheids en-preventiemaatregelen genomen zijn die niet gedekt worden door de CE-keuring.

Welke aspecten worden niet gedekt door de CE-keuring?

Voorbeeld van aspecten die de CE-keuring niet dekt:

– Controle en toezicht van de geleverde documenten
– Ergonomie van het arbeidsmiddel
– Opstelling van het arbeidsmiddel
– Opleiding(en) voor correct gebruik van het arbeidsmiddel
– Onderhoud
– …

Zit je nog met specifieke vragen over indienststellingsverslag of heb je hulp nodig bij het opstellen van een verslag? Neem nu contact met ons op en we helpen je graag verder.

Beschrijving

Meer artikels

13/05/2024

Navigeer eenvoudig doorheen onze nieuwe website!

De website is gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren, waardoor u gemakkelijk kunt navigeren en zonder twijfel antwoorden vindt op al uw vragen.
29/04/2024

Exclusieve partneracties als lid van ELOYA

Dankzij onze strategische partnerschappen bieden wij onze leden een exclusieve toegang tot essentiële tools, bronnen en diensten. Deze samenwerkingen stellen jullie in staat te genieten van exclusieve kortingen, gespecialiseerde trainingen en hoogwaardige technische ondersteuning, waardoor hun concurrentievermogen en efficiëntie op de markt worden versterkt.
29/04/2024

Energetisch ontbijt met ELOYA en Inspect Belgium

We hebben het genoegen u en uw medewerker uit te nodigen voor onze “Energetisch ontbijt” in samenwerking met het controleorgaan Inspect Belgium. Kom bij ons voor een gezellig ontbijt waarbij u de gelegenheid krijgt om inspecteurs van het controleorganisme te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.

Hou uzelf up-to-date en

lees onze laatste nieuwsartikels

Vijf voordelen van ELOYA