Opleidingen

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken.

Travaux Public
Bij Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 26 april 2024) zijn de maximumbedragen van de erkenningsklassen aanzienlijk opgetrokken. 

Naast de maximale bedragen van de overheidsopdracht, worden vanaf 1 juni 2024 ook de maximale totaalbedragen van al de werken die de aannemer gelijktijdig in België en in het buitenland mag uitvoeren op het ogenblik van het gunnen van de opdracht. 

De maximale (totaal) bedragen van de aanneming van werken per klasse wijzigen vanaf 1 juni 2024 naar:

KlasseMaximale opdrachtbedrag vanaf 01.06.2024 (euro)Maximale totaalbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken vanaf 01.06.2024 (euro)
1162.000,00819.000,00
2330.000,002.640.000,00
3600.000,004.800.000,00
41.080.000,008.400.000,00
52.172.000,0017.400.000,00
63.870.000,0031.200.000,00
76.396.000,0051.600.000,00
8> 6.396.000,00312.000.000,00

Deze maximale bedragen zijn exclusief BTW.

In het bestek dient steeds de vereiste erkenningsklasse te worden vermeld. Een aannemer kan inschrijven voor de overheidsopdrachten die behoren tot de erkenningsklasse waarin hij erkend is, alsook voor elke lagere erkenningsklasse. Aangezien de in het bestek opgenomen erkenningsklasse gebaseerd is op de geraamde waarde van de overheidsopdracht, is deze vermelding steeds voorlopig. De uiteindelijke erkenningsklasse waaraan de aannemer dient te voldoen, wordt bepaald op basis van het bedrag van de offerte.

De wijzigingen van het Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken hebben enkel betrekking op de verhoging van de maximale (totaal) bedragen per erkenningsklasse. Voor het overige blijft de op heden geldende wetgeving onverkort van toepassing.

Samengevat: vanaf 1 juni 2024 kan een aannemer die erkend is in een welbepaalde klasse aldus inschrijven voor een overheidsopdracht die tot voor 1 juni 2024 onbereikbaar was wegens het maximumbedrag van de klasse waarbinnen de aannemer erkend is.

Bron:  K.B. 14 april 2024 – BS 26.04.2024

Beschrijving

Meer artikels

05/06/2024

Gids: bewaartermijn van uw documenten

Het bewaren van documenten, zowel digitaal als op papier, kan verwarrend zijn. Dit nieuwsartikel biedt duidelijkheid over de bewaartermijnen. Het is essentieel om te weten hoe lang bepaalde documenten moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast helpt een goed georganiseerd archiefsysteem bij het gemakkelijk terugvinden van benodigde informatie en het voorkomen van juridische problemen.
03/06/2024

Belgisch Staatsblad krijgt gloednieuwe website 

De website van het Belgisch Staatsblad zit in een nieuw kleedje. De iconische achtergrond met wolkjes verdwijnt, en maakt plaats voor een fris 2.0-design. “De nieuwe site is fraaier én gebruiksvriendelijker”, zegt Sarah Blancke, voorzitter a.i. van de FOD Justitie. “Zo maakt het Staatsblad zijn schatkamer vol waardevolle info veel toegankelijker – voor de burger en voor alle andere stakeholders.”
30/05/2024

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken.

Bij Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 26 april 2024) zijn de maximumbedragen van de erkenningsklassen aanzienlijk opgetrokken. 

Hou uzelf up-to-date en

lees onze laatste nieuwsartikels

Vijf voordelen van ELOYA