Opleidingen

Belastingvermindering (als natuurlijke personen) voor thuislaadpalen

Bornes de recharge
Wist u dat u nog steeds kunt profiteren van belastingverlaging wanneer u een laadpaal bij u thuis installeert? Deze verlaging heeft betrekking op de kosten voor de aanschaf van een nieuwe vaste laadpaal, de installatie ervan en de controle van de installatie.

Bespaar op uw belastingen door een laadpaal thuis te installeren

De installatie van een laadpaal thuis biedt de mogelijkheid om een belastingvermindering te verkrijgen op bepaalde uitgaven. Dit omvat de kosten voor de aankoop van een vaste laadpaal en de bijbehorende installatiekosten, zoals de aansluiting op het thuisnetwerk. Ook de kosten voor de controle van de installatie worden in aanmerking genomen. Het is belangrijk op te merken dat alleen permanent bevestigde laadpalen in aanmerking komen, waardoor eenvoudige oplaadkabels zijn uitgesloten.

Keuze van Laadpalen: Unidirectioneel of Bidirectioneel?

Het verschil tussen unidirectionele en bidirectionele laadpalen

Een unidirectionele laadpaal maakt alleen opladen van het voertuig vanuit een externe bron mogelijk. Een bidirectionele laadpaal biedt daarentegen een extra functionaliteit. Een bidirectionele laadpaal kan niet alleen het voertuig opladen, maar ook de opgeslagen elektriciteit in het voertuig terugsturen naar de laadpaal of voor andere doeleinden gebruiken, zoals het voeden van een huis bij een stroomstoring (V2H) of bijdragen aan het elektriciteitsnet (V2G). Om in aanmerking te komen voor de fiscale stimulans met betrekking tot bidirectionele laadpalen, moeten deze zijn goedgekeurd en op een specifieke lijst staan.

Profiteer van fiscale voordelen: 15% vermindering op nieuwe laadpalen tot 2024

Voor de aankoop van een nieuwe laadpaal vanaf 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 is nog steeds een belastingvermindering van 15% mogelijk als u aan de gestelde criteria voldoet.

Let op! U profiteert van deze belastingvermindering tot een bedrag van 1750,00 EUR voor een unidirectionele laadpaal en tot een bedrag van 8000,00 EUR voor een bidirectionele laadpaal.

Optimalisatie van de vastgoedwaarde en vermindering van emissies: De onverwachte voordelen van laadpalen

Enkele andere voordelen dan de vermindering: het is belangrijk om te weten dat wanneer u laadpalen installeert, u de waarde van uw eigendom verhoogt omdat dit een eigendom aantrekkelijker maakt voor potentiële kopers. Ook draagt u, door te kiezen voor een elektrisch voertuig en het installeren van een laadpaal thuis, bij aan de vermindering van broeikasgasemissies, wat gunstig is voor het milieu.

Optimalisatie van de dienstverlening: Advies van de federatie voor een effectieve klantrelatie

Als beroepsfederatie geven wij u deze adviezen om uw klanten zo goed mogelijk te begeleiden, zodat u hen een optimale service kunt bieden. Wij geloven dat deze adviezen u zullen helpen uw relaties met uw klanten te versterken, hun tevredenheid te vergroten en hun loyaliteit te winnen. Door het bieden van hoogwaardige service en effectief in te spelen op hun behoeften, verbetert u ook uw professionele reputatie en geloofwaardigheid in de sector.

Beschrijving

Meer artikels

05/06/2024

Gids: bewaartermijn van uw documenten

Het bewaren van documenten, zowel digitaal als op papier, kan verwarrend zijn. Dit nieuwsartikel biedt duidelijkheid over de bewaartermijnen. Het is essentieel om te weten hoe lang bepaalde documenten moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast helpt een goed georganiseerd archiefsysteem bij het gemakkelijk terugvinden van benodigde informatie en het voorkomen van juridische problemen.
03/06/2024

Belgisch Staatsblad krijgt gloednieuwe website 

De website van het Belgisch Staatsblad zit in een nieuw kleedje. De iconische achtergrond met wolkjes verdwijnt, en maakt plaats voor een fris 2.0-design. “De nieuwe site is fraaier én gebruiksvriendelijker”, zegt Sarah Blancke, voorzitter a.i. van de FOD Justitie. “Zo maakt het Staatsblad zijn schatkamer vol waardevolle info veel toegankelijker – voor de burger en voor alle andere stakeholders.”
30/05/2024

De maximale bedragen per erkenningsklasse van aannemers worden opgetrokken.

Bij Koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (BS 26 april 2024) zijn de maximumbedragen van de erkenningsklassen aanzienlijk opgetrokken. 

Hou uzelf up-to-date en

lees onze laatste nieuwsartikels

Vijf voordelen van ELOYA