Opleidingen

Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging

Vind hier essentiële documenten en artikels over inbraakbeveiliging. Versterk uw kennis met waardevolle informatie voor een veiliger omgeving.

Inbraakbeveiliging

28/03/2024

Formulier – Aanvraag vergunning – Alarmsystemen

Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid – Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.
28/03/2024

Reglementering beveiligingsonderneming tegen inbraak

Iedere onderneming die beveiligingsactiviteiten wenst uit te oefenen dient voorafgaand een erkenning te bekomen die afgeleverd wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken of door de door hem aangewezen ambtenaar.
28/03/2024

Afschaffing van de gescheiden kringen van waarschuwing en alarm

Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming