Opleidingen

Bedienden

Bedienden

Hier vindt u een overzicht van alle relevante documenten en artikels over de collectieve arbeidsovereenkomsten en lonen voor bedienden.

Bedienden

19/04/2024

PSC 149.01 – Kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen van de werknemer met eigen wagen

Het officiële bedrag van de kilometervergoeding (trimestriële indexeringssysteem) voor het tweede kwartaal van 2024 is nu beschikbaar
06/03/2024

Nationaal Akkoord PC200 – 2021-2022

Dit ontwerpakkoord is van toepassing op de werkgevers en bedienden die onder de bevoegdheid vallen van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden.