Opleidingen

Sobane

Sobane

De SOBANE-strategie is een strategie voor risicobeheersing op vier niveaus (Screening, OBservatie, ANalyse, Expertise). Er zijn 15 brochures per risicodomein. Elke brochure bevat op elke pagina de overeenkomstige methode op het niveau van de Observatie of de Analyse.

Sobane

05/04/2024

Sobane – Veiligheid (ongevallen, vallen, …)

Deze brochure stelt de SOBANE-preventiestrategie voor, toegepast op de veiligheid (ongevallen, vallen, uitglijden…). Ze volgt op de DEPARIS-methode die het eerste niveauOpsporing vormt van de SOBANE-strategie, en stelt de methodes voor die moeten gebruikt worden op de drie andere niveaus Observatie, Analyse en Expertise.
05/04/2024

Sobane – Strategie en Opsporingsgids DEPARIS

De overleggids DEPARIS is een gids voor de opsporing van risico’s (DÉpistage PArticipatifdes RISques) die tegemoetkomt aan de eisen van het opsporingsniveau van de strategie SOBANE.Het is een eenvoudige methode, die economisch is op het vlak van tijd en middelen. Deze methode bevordert de ontwikkeling van een dynamisch planvoor risicobeheer en de overlegcultuur in de onderneming.
05/04/2024

Sobane – Thermische Omgevingsfactoren Hulpfiche

Dit is een hulpfiche voor de SOBANE-preventie strategie, toegepast op het domein “thermische omgevingsfactoren”.
05/04/2024

Sobane – Thermische Omgevingsfactoren

Deze brochure stelt de SOBANE-preventie strategie voor, toegepast op het domein “thermische omgevingsfactoren”. Ze volgt op de DEPARIS methode die het eerste niveau Opsporing vormt van de SOBANE-strategie, en stelt de methodes voor die moeten gebruikt worden op de drie andere niveaus Observatie, Analyse en Expertise.
05/04/2024

Sobane – beeldschermen

Deze brochure stelt de SOBANE-preventiestrategie voor, toegepast op het domein “beeldschermwerk”. Ze volgt op de DEPARIS methode die het eerste niveau Opsporing vormt van de SOBANE-strategie, en stelt de methodes voor die moeten gebruikt worden op de drie andere niveaus Observatie,Analyse en Expertise.
05/04/2024

Sobane – Handarm trillingen 2020

Het doel van dit document bestaat erin middelen aan te reiken voor de werknemers, hun omkadering en de preventieadviseurs. Alle technische, organisatorische en menselijke aspecten die de blootstellingsomstandigheden mee kunnen bepalen, zijn hierin opgenomen. Het resultaat is een snellere, efficiëntere en minder kostelijke preventie.
05/04/2024

Sobane – Globale trillingen 2020

Het doel van dit document bestaat erin middelen aan te reiken voor de werknemers, hun omkadering en de preventie adviseurs. Alle technische, organisatorische en menselijke aspecten die de blootstellingsomstandigheden mee kunnen bepalen, zijn hierin opgenomen. Het resultaat is een snellere, efficiëntere en minder kostelijke preventie.
05/04/2024

Sobane – Chemische Producten – Augustus 2020

Het doel van dit document bestaat erin middelen aan te reiken voor de werknemers, hun omkadering en de preventie adviseurs. Alle technische, organisatorische en menselijke aspecten die de blootstellingsomstandigheden mee kunnen bepalen, zijn hierin opgenomen. Het resultaat is een snellere, efficiëntere en minder kostelijke preventie.
05/04/2024

Sobane – Brand

Het doel van dit document bestaat erin middelen aan te reiken voor de werknemers, hun omkadering en de preventie adviseurs. Alle technische, organisatorische en menselijke aspecten die de blootstellingsomstandigheden meekunnen bepalen, zijn hierin opgenomen. Het resultaat is een snellere, efficiëntere en minder kostelijke preventie.