Opleidingen

Jaarverslag

Jaarverslag

Ontdek hier meer informatie over het jaarverslag. Het jaarverslag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) biedt een uitgebreid overzicht van de activiteiten, resultaten en plannen met betrekking tot welzijn op het werk in België.

Dit document behandelt de uitvoering van welzijnsbeleid, statistieken over arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezondheidssurveillance, en preventieactiviteiten.

Daarnaast analyseert het jaarverslag trends en risicofactoren, geeft het inzicht in de implementatie van Europese richtlijnen en belicht het de samenwerking met externe partijen zoals sociale partners en preventieadviseurs.

Bovendien worden de inspanningen op het gebied van opleidingen en sensibilisering besproken, evenals toekomstige plannen en strategieën. Het jaarverslag is een essentiële bron van informatie voor iedereen die betrokken is bij het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving.

Jaarverslag

Publicatiedatum:

03/04/2024

Welke documenten en info zijn er nodig voor de opmaak van het jaarverslag?

Welke documenten en info zijn er nodig voor de opmaak van het jaarverslag? Hier is een lijst met de documenten, klantennummers, externe dienst en e-mail.