Opleidingen

Andere

Andere

Andere

03/04/2024

Welke documenten en info zijn er nodig voor de opmaak van het jaarverslag?

Welke documenten en info zijn er nodig voor de opmaak van het jaarverslag? Hier is een lijst met de documenten, klantennummers, externe dienst en e-mail.
03/04/2024

Vergrendelprocedure LOTOTO

LOTOTO is een veiligheidspraktijk die essentieel is om werknemers te beschermen tegen gevaarlijkeenergieën tijdens onderhouds- en herstellingswerken. De vergrendelprocedure is van toepassing telkens wanneer een werknemer die installatie-,onderhouds-, inspectie- of herstellingswerkzaamheden uitvoert.
03/04/2024

Taakindeling naar nieuwe werknemer door werkgever of IPA

wat moet geregeld zijn? wat moet gecommuniceerd worden aan de nieuwe medewerker? gerealiseerd door? gerealiseerd op?
02/04/2024

Registratie EHBO

Alle interventies van welke hulpverlener dan ook moeten worden vastgelegd in dit specifiek register.
02/04/2024

Overeenkomst samenwerking onderaannemers

Een onderaannemers overeenkomst is een contractuele overeenkomst tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer voor samenwerking voor een klant.
02/04/2024

Lijst te keuren middelen – Intern

Alle apparatuur die tijdens het gebruik er van een risico opleveren, moeten gekeurd worden.
02/04/2024

Lijst te keuren middelen – Extern

Alle apparatuur die tijdens het gebruik er van een risico opleveren, moeten gekeurd worden.
02/04/2024

Lijst materiaal en machines

De lijst beschrijft welke materialen en machines worden gebruikt. Dit rapport wordt samengesteld door de interne preventieadviseur.
28/03/2024

Klachtenformulier

Een formulier waarin u een klachtsituatie en gevolgen beschrijft met de ontvanger & betrokkenen in vermeld.