NL    FR
Logo ELOYA
Activiteiten > Détail

Détail

Opleiding
VEILIG WERKEN OP HOOGTE 1 & 2

Beschrijving
Opleiding inzake gebruik van ladders en stellingen en het veilig begeven & werken op hoogte.

Informatie
De opleiding wordt voorzien op basis van uw risico’s waarbij de door U gebruikte middelen aangewend worden om maximaal de risico’s te verminderen.

Niveau 1 & 2 behelst het correct gebruik van middelen ten behoeve van veilig werken op hoogte. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het veilig opstellen van bijvoorbeeld een vaste-, kader- of rolstelling.

De module 3 spitst zich toe op het correct berekenen hoe, waar en welke stelling mag en kan geplaatst worden.

Praktische info:
 • Van 9u tot 17u
 • Plaats Brussel

Kostprijs :
 • Eloya lid : € 150,00 (excl. btw)
 • Niet-lid : € 300.00 (excl. btw)
Attestering:
 • Bewijs van deelname
Inhoudstafel:
 • Inleiding
 • Risico’s en preventiemaatregelen
 • Regelgeving inzake gebruik van ladders
 • Soorten stellingen
 • Bevoegdheden en steigers
 • Keuze van de steiger
 • Algemene gebruiksregels
 • De toelaatbare belasting
 • Gebruik stellingen, schragen en rolsteigers
 • Weersomstandigheden
 • Gebruik valbeveiliging
Inschrijving:
 • Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het door naar info@eloya.be
Datums
15/10/2021 | 09:00:00 - 17:00:00 ELOYA
Prijs
Prijs Leden : 150 €
Prijs Niet Leden : 300 €
Te downloaden documentenWelkom

Over Eloya

ELOYA, de dichtstbijzijnde federatie voor het bedrijfsleven, heeft een team van professionals om u administratief en technisch te helpen en uw belangen te beschermen.