NL    FR
Wachtwoord vergeten?
Logo ELOYA

NieuwsAanvaardingplicht Zonnepanelen start op 1 juli 2021 in het Waals GewestPV CYCLE BELGIUM nodigt elk bedrijf dat zonnepanelen verkoopt in het Waals Gewest uit om zich in regel te stellen met de wetgeving.

Op 1 januari 2022 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in werking in het Waals Gewest, waardoor de inzameling, de recyclage en de financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Waals Gewest. Dit is een gevolg van de publicatie van het Besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017, dat het Besluit van 23 september 2010 betreffende de invoering van een aanvaardingsplicht van bepaalde afvalstoffen wijzigt (B.S. 26/04/2017) en de Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen van 4 februari 2021 (B.S. 03/03/2021).


De invoering van de wetgeving betreffende de Aanvaardingsplicht Zonnepanelen in het Waals Gewest verloopt in twee (2) fazen:

- Vanaf 1 juli tot 31 december 2021 dient elkeen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Waals Gewest verkoopt, zich te registreren (https://portal.pvcycle.org) bij PV CYCLE BELGIUM en nà het derde (oktober 2021) en het vierde (januari 2022) kwartaal te melden hoeveel zonnepanelen elkeen op het grondgebied van het Waals Gewest heeft gebracht/verkocht;

- Vanaf 1 januari 2022 dient elkeen die PV Zonnepanelen op het grondgebied van het Waals Gewest brengt, daarenboven de milieubijdrage PV aan te rekenen.

Een zichtbare milieubijdrage PV zal vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn op elk nieuw verkocht zonnepaneel in het Waals Gewest (postnummers 1300-1499, 4000-4999, 5000-5999, 6000-6999, 7000-7999) waardoor de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen is gegarandeerd. De hoogte van de milieubijdrage is definitief vastgelegd op een bedrag van 2 EUR (excl. BTW) per stuk.

Terwijl de AEEA-wetgeving reeds in voege is in alle andere Europese landen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest, volgt de uitvoering van de Waalse wetgeving vanaf juli 2021. Zowel de fabrikanten als de invoerders, groothandelaars en installateurs van zonnepanelen die voor de eerste keer zonnepanelen verkopen in het Waals Gewest vallen onder de werkingssfeer van de Waalse wetgeving betreffende de aanvaardingsplicht van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Om de naleving van de financiële, administratieve en operationele verplichtingen voor fotovoltaïsche zonnepanelen te faciliteren is het beheersorganisme PV CYCLE BELGIUM vzw opgericht sinds april 2016. Onder die naam hebben de sectorfederaties ELOYA, FEE, NELECTRA, ODE, TECHLINK en EDORA de handen in elkaar geslagen om elke fabrikant en invoerder – bijvoorbeeld installateur – een unieke oplossing aan te beiden om aan hun verplichtingen te voldoen.

Voor meer informatie: www.pvcycle.be


Bron: Nieuwsbrief PV CYCLE - Bericht aan de installateurs/invoerders van fotovoltaïsche zonnepanelen op het grondgebied van het Waals gewest
Welkom

Over Eloya

ELOYA, de dichtstbijzijnde federatie voor het bedrijfsleven, heeft een team van professionals om u administratief en technisch te helpen en uw belangen te beschermen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt.