NL    FR
Logo ELOYA
Activiteiten > Détail

Détail

Opleiding
OPLEIDING EHBO + EHBB

Beschrijving
Initiatie - Eerste hulp bij ongevallen en brandbestrijding

Informatie
EHBO: Op basis van de aanwezige risico’s binnen het bedrijf die bepaald worden in de risico analyse ongevallen (RAO) wordt geleerd hoe men in de praktijk EHBO moet toepassen. Ieder scenario wordt voorzien van een briefing en debriefing. De bevindingen worden in een verslag overgemaakt.

EHBB : Opleiding inzake brand, soorten en gebruik kleine blusmiddelen, brandklasses, veiligheidsaspecten.

Ieder scenario wordt voorzien van een briefing en debriefing.
De bevindingen worden in een verslag overgemaakt.

Graag nodigen wij u uit uw medewerkers hiervoor in te schrijven.

Duurtijd: 8 uur basisopleiding

Attestering: Attest van deelname

Inschrijving:
 1. Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het door naar info@eloya.be> of druk op het knop "Inschrijven" onderaan.
 2. Een medewerker zal u contacteren via e-mail
Inhoudstafel EHBO:
 • Doelstellingen
 • Wat is noodplanning en vooral waarom?
 • De inhoud van het INVP
 • Enkele INVP van dichter bekeken
 • Het wettelijke kader
 • Het INVP in de praktijk
 • Het opmaken van een evacuatieplan
 • Tips & Tricks
 • Opmaak van het eigen INVP
 • Testen van het INVP (optie)
Inhoudstafel EHBB:
 • Wat is brand
 • Blusprincipes en blusmiddelen
 • Vlampunt en zelfontbranding
 • Brandklasses
 • Het brandverloop
 • De factor rook
 • Explosie & explosiegrenzen
 • Hoe blussen? De verschillende blusmiddelen
 • Signalisatie & evacuatie
 • Brandwonden
 • Preventiemaatregelen
 • Quiz en vraagstelling
 • Praktijkoefeningen

KMO-Portefeuille registratienr: DV.O216768
Datums
27/10/2021 | 09:00:00 - 17:00:00 ELOYA
Prijs
Prijs Leden (excl. btw) : 150 €
Prijs Niet Leden (excl. btw) : 300 €
Te downloaden documentenWelkom

Over Eloya

ELOYA, de dichtstbijzijnde federatie voor het bedrijfsleven, heeft een team van professionals om u administratief en technisch te helpen en uw belangen te beschermen.