NL    FR
Logo ELOYA
Bibliotheek > Documentatie > Werknemersbeheer > 06. Arbeidsreglementering

06. Arbeidsreglementering

Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst brengt een reeks verplichtingen met zich, die beide partijen moeten naleven. Bepaalde verplichtingen zijn specifiek voor bepaalde arbeidsovereenkomsten of voor bepaalde ondernemingen of sectoren. Andere verplichtingen zijn algemener en hebben betrekking op alle arbeidsovereenkomsten. U vindt ze hier.
De werknemer is verplicht om:
  • zijn werk zorgvuldig uit te voeren onder de voorziene voorwaarden
  • te handelen volgens de bevelen en de instructies die de werkgever hem geeft 
  • ..
  • De werkgever is vooral verplicht om:
  • de werknemer onder de voorziene voorwaarden (tijd en plaats) te laten werken en de nodige werkmiddelen ter beschikking te stellen
Subcategorieën
Welkom

Over Eloya

ELOYA, de dichtstbijzijnde federatie voor het bedrijfsleven, heeft een team van professionals om u administratief en technisch te helpen en uw belangen te beschermen.